Usnesení zastupitelstva č. 4-2015 + zápis + video

Datum: 
24.06.2015

Usnesení zastupitelstva č. 4-2015

Video: 

Zpráva starosty o činnosti obce

Zpráva místostarostky o vodovodu a kanalizaci a kulturních a společenských akcích

Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru

Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné

Dodatek č. 2 mezi Obcí Psáry a Zepris s.r.o.+ 4. rozpočtové opatření na rok 2015

Zřizovací Jistina Základní školy a Mateřské školy Psáry 8. Zápis z JRBÚ o dodatečných službách ke zpracování PD na stavbu Nová š

Záměr pořízeni změny Č. 6 UP, Zadáni pořízení změny Č. 6 mimo Metodiku obce o zadávání veřejných zakázek

Výpověď Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. Odpadu s Rumpold-P s.r.o. a Rumpold s.r.o.

Zřizovací listiny JSDH Dolní Jirčany a JSDH Psáry

ZastupitelÚčastPoznámka
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano
Zastupitel: 
Účast: 
Ano
Účast: 
Omluven
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano
Účast: 
Ano