Usnesení zastupitelstva č. 3-2013 + zápis + video

Datum: 
17.04.2013

Usnesení zastupitelstva č. 3-2013 + zápis + video

Video: 

1. Úvod

2. Zpráva o činnosti obce

3. Zpráva o činnosti finančního výboru

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru

5. Kupní, směnné a darovací smlouva

6. Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a Central Group s.r.o.

7. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Hypos + poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry a Domovem Laguna na rok 2013

8. Odměny členům výborů a komisí

9. 2. rozpočtové opatření na rok 2013

10. Schválení roční účetní závěrky

11. Souhlas s podáním žádostí o dotace z MAS Ríčansko

12. Architektonická soutěž o návrh na novou základní školu

13. Architektonická soutěž o návrh na novou základní školu

14. Závěr