Provoz po obecní cestě na osadu Baba

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Starosta
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den,

stěžujeme si na provoz nákladních vozidel po cestě "Na stráni"do chatové oblasti Baba. Po cestě jezdí nákladní vozy které se nemohou vyhnout s ostatní dopravou a znemožňují běžný provoz. Taktéž tyto nákladné vozy znečišťují a ničí příjezdovou cestu, která je již nyní ve špatném stavu. Nákladní auta navážejí blíže nespecifikovaný odpad do lokality bývalé požární nádrže za můstkem.Jedná se o nějaké pražce, které ohrožují projíždějící auta u cesty a hyzdí přírodu v okolí. Taktéž nadměrný hluk při vysypávání pražců a manipulace s nimi obtěžuje všechny v okolí. Žádáme vás o zásah v této záležitosti ,zákaz činnosti,aby veřejná cesta stejně jako prostředí okolo ní bylo bezpečné. Tyto parcely obecně v chráněné zóně "B" dle katastrální mapy,rozhodně nemají sloužit pro shromažďování stavebního odpadu a jiného materiálu.Zde si nemůže každý dělat co chce. Jedná se zde v lokalitě chatové oblasti o chráněnou zónu s omezenou stavební činností. Proto nechápu, jak může obec takovou činnost povolit bez zakročení. Také jsou prováděny nepovolené zásahy do zeleně v okolí nádrže.

Žádáme Vás o urychlený zásah a zákaz takové činnost,i která ničí okolní přírodu a obecní majetek a obtěžuje okolí.

Děkuji Novák

Komentáře

betonové pražce

Vážený pane Nováku,

ukládání použitých pražců v oblasti bývalého koupaliště u cesty na Babu řešili během pondělka 13.5 a úterka 14.5. opakovaně pracovníci obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že se z našeho pohledu jedná o zcela nepovolenou činnost, byla na místo přizvána jak Policie ČR tak strážníci Městské policie Jesenice. Ve spolupráci  s MP Jesenice, bylo další navážení použitých pražců do předmětné lokality zastaveno a celá situace bude v dalších dnech řešen přímo s původcem této situace, samozřejmě ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy. Tomuto problému se budeme nadále velmi pozorně věnovat.