Dotaz - Divoká prasata

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální
Přiřazeno: 
Vlasta Málková

Vážení, v posledních měsících dochází v ulici Ke Kukaláku (ale i v přilehlých uličkách v okolí ) k roztrhávání pytlů s odpady a nyní již takřka denně k rozrývání zahrad divočáky. Zajímalo by nás tedy, kdo kompetentní má na starost tuto alarmující problematiku (jedná se o bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a neřkuli života lidí a dětí z této oblasti) obec, polesí, myslivci ?? Problém je tak velký, že divokým prasatům vůbec nevadí přítomnost lidí a škody na oplocení a zahradách se opakují! Budeme čekat na to až se stane opravdu něco závažného a pak se najednou najde řešení ? S pozdravem Omastovi Ke Kukaláku 194

Přiložené soubory: 
Výsledek šetření: 

Dobrý den, v úterý 4.10. jsme se sešli se zástupcem odboru Životního prostředí MÚ Černošic panem Bc. Hrzánem a našimi myslivci. Prošli jsme postižené oblasti obce, abychom se domluvili na dalším postupu. Vytipovala se místa, která by byla vhodná k odstřelu prasat mimo honitbu, ale nejprve je nutné získat povolení. Také žádáme o povolení naháňky mimo honitbu, ale zda ho získáme nebo ne, nevíme. O dalším postupu budeme informovat na společné schůzce, které se uskuteční 21.10. v Restauraci Na kopečku od 18 hodin a jste na ni zváni.

Vlasta Málková

Komentáře

Divočáci

Černá zvěř (divočáci) vDolních Jirčanech (informace)
Černá zvěř (divočáci) jsou všežravci, kteří v dnešní době nemají v lese (tady v okolí Prahy) přirozeného nepřítele. Navíc oni jsou naopak na vrcholu potravního řetězce.
Velmi často si svůj jídelníček zpestří rostlinnou stravou -  např. jablky, švestkami, slívami, ale nepohrdnou i zeleninou pěstovanou na zahradách.
Mají přímo neskutečný čich – lepší i než psi. Navíc se živí různými hlodavci, a jinou havětí, kterou mohou v přírodě nalézt.   Takovou stravu nacházejí i zde, v okolí chat a zahrad. Zahrádkáři velmi často budují kompost na pozemku za plotem, vysypávají na okolní neudržované pozemky posekanou trávu, vyhazují sem spadaná jablka apod. To všechno přiláká divočáky, kteří se pak velmi rychle naučí do těchto míst chodit. Samozřejmě je lákají také odpadky. Na neudržovaných pozemcích, zarostlých šípkem, ostružiníkem, maliníkem, kde navíc rostou ovocné stromy, ale i duby (žaludy) se rádi zdržují, protože zde mají potřebný klid a dostatek potravy.
Přesně o takový typ pozemku se jedná i zde v okolí ulic Ke Studni, Na Vysoké, apod. V neudržovaném sadu jsou vyjety příjezdové cesty, jinak jsou pozemky dlouhodobě neudržovány, ovocné stromy nikdo nesklízí. Pozemek je zarostlý maliníkem, ostružiníkem, planými růžemi a dalšími křovinami. Tvoří prakticky pro člověka neprostupnou džungli, což ovšem naopak velmi vyhovuje divočákům, kteří pak navštěvují  okolní zahrady. Plot pro ně není překážkou. 
V lese jsou divočáci rušeni člověkem a jeho aktivitami – v přilehlých lesích nejsou výjimkou noční přespolní běžci s čelovkami, případně lidé, kteří ve večerních nebo nočních hodinách venčí na volno v lese své čtyřnohé miláčky. A to nemluvím o cyklistech a motoristech na terénních motorkách a čtyřkolkách.
Jak lze zabránit divočákům, aby likvidovali pečlivě upravené zahrádky a  pozemky v lokalitách, sousedících s lesními porosty? Chtěli bychom upozornit, že myslivci nejsou odpovědni za škody, které způsobí divočáci na zahrádkách a přilehlých pozemcích. Škodám však lze zabránit nebo je zmírnit již díky preventivním opatřením. 
Pozemky, které nejsou pravidelně udržovány, je potřeba alespoň jednou do roka posekat. Pokud prasata najdou místa, kde mají potravu a vhodný úkryt, pro lidi špatně přístupný, samozřejmě této nabídky využijí. 
Proti černé zvěři lze použít chemická zradidla např. HAGOPUR nebo HUKINOL – jedná se o aktivní pěnu, napuštěnou chemickou látkou, která černou zvěř odpuzuje. Aplikace těchto látek je dnes již poměrně jednoduchá, zvládne ji každý a tyto prostředky je možno objednat na internetu. V poslední době se osvědčují světla, propojená s pohybovým čidlem. Dnes je možné tato světla  (včetně solárního panelu) sehnat v běžných supermarketech (např. LIDL) nebo v prodejnách jako jsou Hornbach, Bauhaus, nebo ve speciálních prodejnách (Conrad electronic). Instalace těchto světel je poměrně jednoduchá a prasata se takto osvětleným místům raději vyhnou. Někdy jsou světla účinnější než chemická zradidla.
V silách ani možnostech myslivců není ochránit každou chatu, zahrádku či pozemek před černou zvěří. Zákon navíc zakazuje aktivity myslivců na nehonebních pozemcích. V této oblasti je navíc lov výkonnou kulovou zbraní velmi riskantní a nebezpečný.
Proto doporučujeme využít výše uvedená opatření. Bližší informace lze najít na internetu.
Podařilo se nám domluvit společné setkání s pracovníky Odboru životního prostředí. OÚ.a s myslivci na  úterý 4.10. Pokusíme se vytipovat vhodné nehonební pozemky k  odstřelu prasat. A zažádat Odbor životního prostředí o jejich ODLOV.

za Myslivecký spolek předseda. Racz ladislav

Odpověď na čl.pana Racze.

Reaguji na.článek pana Racze.

Bohužel patřím k těm,kdo má také čerstvou zkušenost z návštěvy divočáků na svém pozemku,a to 9.10 a 10.10.v ranníchhodinách.

Zmiňované pozemky u ulic Ke Studni a Na Vysoké a pod.zde byly vždy prakticky ve stejném
stavu jako dnes.Přesto si nepamatuji,že by za posledních minimálně 50 let byly stejné
problémy jako dnes.Pozemků,které mají majitele a ani jednou za rok nejsou posekané,je
naprosté minimum.Naopak všechny ostatní pozemky jsou dobře udržované a právě na nich
jsou škody způsobené černou zvěří největší.Na mém pozemku nenašly prasata žádnou
potravu,přesto zničily značnou část travnaté plochy(stejně jako na fotbalovém hřišti).
Nemám zkušenost s chem.zradidly ale z vlastní zkušenosti vím,že pohybová čidla se světlem
jsou naprosto neúčinná!Jistě že není na škodu posekat vytypované pozemky,ale to jistě
problém nevyřeší.Souhlasím s tím,že myslivci nemohou chránit každou nemovitost.
Ovšem základní a podstatný problém tohoto stavu je v přenmožení černé zvěře!!!!!
Při tom jediný,kdo má prostředky a možnost jejich stav regulovat,jsou právě myslivci!!!
Bez zcela zásadního snížení stavu černé zvěře,která se stále množí,se současná situace
nikdy nezmění!!!!
To je podle mého názoru jediné řešení,které přinese očekávaný výsledek.Žádné odhánění
zvěře od vlastního pozemku není k ničemu!
Doufám,že zmíněné setkání s prac.Odb.živ.prostř,OU a myslivci přinese kýžený výsledek
a začne se konečně s regulací nebezpečné zvěře.Věřím že se najde lokalita,kde bude
možné černou zvěř likvidovat.

Uživatel pozemku Na Vysoké L.Krojidlo.

RADA pro pana Krojidla

Vážený pane,
prostředky na regulaci a obranu můžete mít také:
- oploťte svůj pozemek pořádným plotem
- myslivec je člověk,který se dobrovolně a ve svém volném čase zabývá mnoho činnostmi od osvěty,krmení zvěře,výcviku loveckých psů až po možný odstřel zvěře
- můžete se jím stát také - získejte zbrojní průkaz,poté lovecký lístek,kupte si odpovídající zbraň,odpovídající optiku,povolené zákonem tzv. noční vidění,termovizi,postavte si posed,zakrmujte,aby jste zvykl zvěř chodit na jedno místo,choďte si sednout tak od 19.00 do 05.00 hodin každou noc,ráno do práce a drčím Vám palce,jak dlouho to vydržíte a kolik černé zvěře slovíte.
s úctou
Martin

reagujeme také na čl. pana Racze

Už pár dní neřešíme nic jiného nežli černou zvěř a z vlastní zkušennosti teď už i víme, že elektronické plašiče a světla s pohybovým čidlem jsou naprosto neúčinná. Po nalezení bližších informací na internetu jsme zjistili, že i chemické odpuzovače ( zradidla) fungují po krátkou dobu než si divočáci na ně zvyknou. Stejně tak reagují na lidské vlasy, tygří moč nebo trus (viz. problematika ZOO a botanické zahrady v Praze, Troji). Odstřel nevyřeší také nic, vzhledem k počtu divočáků, které se podaří odlovit. Navíc ještě k dané lokalitě, kde se momentálně pohybují. Údajně jediné řešení, jak vůbec zabránit jejich rapidnímu nárůstu( dva vrhy do roka), je podávat do návnad prostředek způsobující neplodnost bachyň. Dnešní ráno opět navštivíli zahradu našich sousedů a naprosto dokonali dílo zkázy. Už se tam nedá ani chodit.
Omastovi

Divoká prasata

Dobrý den, prasata se v tomto období stahují k našim obydlím, stížnosti občanů se hromadí a situace začíná být neúnosná. Domluvili jsme se na společném setkání s pracovníky Odboru životního prostředí KU i s myslivci na úterý 4.10.  Pokusíme se vytipovat pozemky vhodné k odstřelu prasat mimo honitbu. O výsledku jednání budeme informovat.

Vlasta Málková

Chrooo chro, reaguji na

Chrooo chro, reaguji na vzniklou situaci,
Vaše obecní prasátko.