2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015

Termín: 
15. Duben 2015
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
14 14. Regulace hazardu v obci

Původně bod č. 13

13 13. Smlouva na uložení prostředků

Tento bod byl doplněn po zveřejnění programu. 

12 12. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č. 462/521 a 686/10 vše k.ú. Dolní Jirčany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
11 11. OZV č. 1/2015, kterou se zrušuje OZV č. 24/2004 Řád veřejného pohřebiště
10 10. Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a SDH Psáry– 30 tis. na malé hasiče
9 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14173953 mezi Obcí Psáry a SFŽP na akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry"
8 8. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry a Zepris s.r.o. na akce „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany- lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“
7 7. Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizace mezi Obcí Psáry a Vodohospodářskou společností Benešov s.r.o.
6 6. Rozhodnutí Okresního soudu – pí Soboláková – vydržení 4 m²
5 5. 3. rozpočtové opatření na rok 2015
4 4. Závěrečný účet obce, účetní závěrka, audit KÚ, inventarizační zpráva 2014

Závěrečný účet obce, účetní závěrka, audit KÚ, inventarizační zpráva 2014

3 3. Zpráva o činnosti finančního výboru

Zápisy na webu http://psary.cz/vybory/financni-vybor

 

2 2. Zpráva o činnosti obce