Ing. Hana Ortová

Neuvolněná zastupitelka
Politická příslušnost: 
BEZPARTIJNÍ
Představení: 

Svou důsledností jako členka finančního výboru přispívá k efektivní a důsledné kontrole hospodaření obce a školy. Pracuje v oblasti auditu, ekonomického poradenství a účetnictví.