Zpráva o činnosti obce

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Číslo bodu nové: 
2
Stručný popis: 

Starosta přednese zprávu o činnosti obce