Výběrové řízení na akci „Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
8
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: