Úprava metodiky zadávaní veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 4. 2012

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
10
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: