Souhlas s podáním žádostí o dotace – zateplení obecního úřadu, projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry, cyklostezky v obci, komunikace

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
12
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva