Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Číslo bodu nové: 
9
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: