7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018

Termín: 
12. Prosinec 2018
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

zveme Vás na  7. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 12. 12. 2018 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Č.b. Nadpis Stručný popisikona řazení Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
18 18. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
17 17. Název nové ulice v Dolních Jirčanech u nové školy
16 16. Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2019
15 15. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019
14 14. Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce
9 9. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2018 a také v průběhu r. 2019 v příp. přijetí účelové dotace
7 7. Bezúplatný převod pozemků p. č. 621/42 a 621/44 k. ú. Dolní Jirčany
6 6. Bezúplatný převod pozemku p. č. 111/3 k. ú. Dolní Jirčany
11 11. Střednědobý výhled obce na roky 2019-2021
5 5. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a vlastníky pozemku p. č. 75/109 k. ú. Dolní Jirčany
4 4. Volba dalších členů finančního výboru
8 8. 5. rozpočtové opatření na rok 2018
10 10. Rozpočet obce Psáry na rok 2019
13 13. Mimořádná odměna pro uvolněného starostu obce
12 12. Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2018
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zpráva, zápis a protokoly finančního výboru 

Kontrolní výbor nezasedal.