Žádost o info- náklady odpady

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Ivana Šimková
Kontakt
Jméno: 
Spolek Zelené Jirčany
IČ: 
04081706
Žádost

Žádáme o zaslání v elektronické podobě:

1.     Vyčíslení všech nákladů na svoz komunálního odpadu za 1 pololetí 2016, které byly hrazeny společnosti Technické služby Dolnobřežanska, IČ: 03711617,

2.     Vyčíslení všech nákladů za 1 pololetí 2016, které byly hrazeny společnosti Technické služby Dolnobřežanska, IČ: 03711617 za ostatní činnost s uvedením za jakou činnost se úhrady prováděly,

3.     Vyčíslení za 1 pololetí 2016 všech nákladů na správu a údržbu pobytové louky k Dolních Jirčanech  a Psárech (např. sekání, hnojení) s uvedením údajů o zhotoviteli (obchodní firma nebo název, IČO a sídlo) v jednotlivých případech a uhrazené ceny díla.

 

Přiložené soubory: