Investiční plány obce

Stav : 
Vyřešeno
Přiřazeno: 
Nikola Raušerová
Kontakt
Jméno: 
AMA s.r.o.
IČ: 
61327557
Žádost

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr

stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání

investičních plánů Vašeho města. Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp.

seznamu investiénich/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit

v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou

financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za

jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

-název projekt

-popis projektu

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

-finanční rozpočet projektu

-plánovaný termín započetí projektu

-předpokládaný termín výběrového řízení,

popř. výherce

Připadne nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Přiložené soubory: