Zpracování PD pro ÚR a SP pro stavbu dešťové kanalizace v části ul. Sluneční v délce cca 280 m

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
90000
Vysoutěžená cena zakázky: 
32000
Ukončení příjmu nabídek: 
11. Únor 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Březen 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
1. Červen 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro projednání v územním řízení a  v rozsahu pro stavební povolení pro vybudování nové dešťové kanalizace.

Podrobný popis zakázky: 

Zadavatel požaduje vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a v rozsahu pro vydání stavebního povolení na stavbu nového řadu dešťové kanalizace sloužící pro odvodněné části ul. Sluneční v délce cca 280 m v Psárech. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Zpracování PD pro ÚR a SP 38 720, 00 Kč 32 000, 00 Kč 481/2015 9/2015