Změna v užívání prostorů v 1.NP. č.115 a 116 ve stávající budově MŠ „Štědřík“ - Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
750000
Ukončení příjmu nabídek: 
20. Duben 2021 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Červen 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2021
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Tomáš Hejzlar
Popis zakázky: 

Změna v užívání prostorů v 1.NP. č.115 a 116 ve stávající budově MŠ „Štědřík“ - Psáry na adrese Pražská 155, 252 44 Psáry.  

Podrobný popis zakázky: 

Stavba zahrnuje stavební úpravy ve stávajícím prostoru v přízemí objektu, který není využíván. Jedná se o zřízení herny a ložnice včetně sociálního zařízení pro 10 dětí v 1.NP na místě původní jídelny pro veřejnost a přípravny jídel. Zásadní stavební úpravou v nově umístěné učebně je zvětšení 2 jednodílných oken o rozměrech 1,2x1,2 m na 2 okna třídílná s příčným rámem o celk. rozměrech 2,4x1,5 m. Nová okna budou osazena do obvodové stěny tl.375mm+kzs. Stávající překlady budou odstraněny a osazeny nové dl.2,9m. Toto je jediná stavební úprava, která zasahuje do nosného obvodového zdiva z keramických tvárnic Cdm o tl.375mm.Osazení nových dveří do venkovního prostoru /dle PBŘ/ bude v místě stávajícího okna, kdy v předchozí rekonstrukci byly dveře odstraněny. Ostatní stavební úpravy jsou ve smyslu vybourání příčky, odstranění rozvodů vzt, vč. části podhledů, vyzdění nových příček, obkladačské práce, nové podlahy /keramická, vinylová/, výmalba apod. Dále příčka hyg. zař. bude z luxferových tvárnic.

Přílohy:

projektová dokumentace
výkaz výměr

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno