SPRÁVA, ÚDRŽBA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH POČÍTAČŮ, SERVERŮ A DATOVÝCH ROZVODŮ, KONFIGURACE A ZABEZPEČENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ VNITŘNÍ SÍTĚ

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
300000
Ukončení příjmu nabídek: 
27. Listopad 2023 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Prosinec 2023
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

a.   Správa počítačové sítě formou outsourcingu (servery, klientské počítače), správa a údržba datových rozvodů, konfigurace zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě;

b.   Správa sítě formou outsourcingu (servery, vzdálená konfigurace instalovaných aktivních prvků sítě);

c.   Správa počítačové sítě pracovníkem firmy v prostorách zadavatele dle harmonogramu schváleného zadavatelem;

d.   Činnost v oblasti prevence (proaktivní technické podpory provozu a rozvoje sítě) a v oblasti řešení problémových stavů sítě (vlastní provozní technické podpory);

e.   Poskytování podpory uživatelům;

f.    Spolupráce při vyhledávání problémů a úzkých míst na vnitřní datové síti zadavatele, konzultace plánovaných změn fyzické topologie či logické architektury sítě;

g.   Dodávka počítačů, serverů a síťových prvků, a s tím spojeného software;

h.   Poskytování konzultací podle požadavků zadavatele (plánování dalšího rozvoje sítě, problematika zajištění vysoké dostupnosti, bezpečnosti apod.);

i.    Provádění drobných oprav vnitřní datové sítě, rekonfigurace aktivních prvků podle požadavků zadavatele;

j.    Provádění částečného bezpečnostního síťového auditu (podle požadavků zadavatele).

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, např. zkušenosti z obdobných staveb, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění