Rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou, Dolní Jirčany, Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1000000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1254971
Ukončení příjmu nabídek: 
20. Duben 2021 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
20. Květen 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
4. Červenec 2021
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou, vč. realizace veřejného osvětlení a překládka kabelu Cetin.

 

Podrobný popis zakázky: 

Zakázka obsahuje rekonstrukci komunikace vč. podkladních vrstev,   obrubníků a  vjezdů k jednotlivým nemovitostem dle přiložené projektové dokumentace, kterou vypracoval HW Projekt s.r.o. Povrch komunikace je z asfaltového betonu, vjezdy a vstupy ze zámkové dlažby. Komunikace je umístěna na pozemcích par.č. 60 a 75/64 v kú Dolní Jirčany

Veřejné osvětlení se skládá z výkopových prací v délce 140 m pro uložení kabelu a stožárů Kooperativa K7 o výšce 7 m v počtu 6ks. Stožáry budou osazeny LED svítidly MODUS UL7500 V15-56W, 7650 lm. VO bude napojeno ze stávajícího vrchního vedení na betonovém stožáru , který je umístěn na kraji ulice. Více info v projektové dokumentaci, která je součástí podkladů pro veřejnou zakázku.

Stavba obsahuje přeložku kabelu Cetin – viz. projektová dokumentace. Tato stavba není součástí cenové nabídky pro obec. Bude provedena na objednávku a ve spolupráci se spol. Cetin.

Stavební povolení vydané MěÚ Černošice sp.z. výst. 29575/2020Min. ze dne 13.1.2021

Přílohy:
smlouva o dílo
projektová dokumentace
komunikace (v tech. zprávě – úsporná varianta)
VO
přeložka Cetin
rozpočet na komunikaci  + (VO - není rozpočet, cena dle projektu)

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno