Rekonstrukce č.p. 13 v Dolních Jirčanech-klub seniorů

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1600000
Ukončení příjmu nabídek: 
29. Říjen 2019 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Listopad 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce budovy Dolní Jirčany č. p. 13 pro potřeby Klubu seniorů

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce vnitřních prostor části domu Dolní Jirčany č. p. 13, včetně elektroinstalace, podhledů, výmalby a kuchyňské linky vč. montáže elektrospotřebičů (budou dodány zadavatelem) pro potřeby Klubu seniorů- 

Na žádost jednoho z uchazečů se bude dne 25. 10. 2019 od 10 hod. konat prohlídka stavby. Zájemci o prohlídku prosíme volejte místostarostku Málkovou tlf. 602 714 101. 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídková cena musí být uvedena jako konečná vč. dopravy a všech souvisejících nákladů.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno