Rámcová smlouva na údržbu zeleně v obci

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
1.000.000 - 2.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1900000
Ukončení příjmu nabídek: 
12. Duben 2023 - 10:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
17. Duben 2023
Předpokládané datum dokončení plnění: 
17. Duben 2025
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je provádění zahradnických prací a údržba zeleně v obci

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je provádění prací jako je sekání trávy, pletí, sázení zeleně, ale i ošetřování stromů či zalévání vysázené zeleně.  Výsledkem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s délkou trvání 2 roky a výši plnění max. 1 900 000 Kč.

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Rada obce výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Provádění