Vnitřní vybavení - Základní škola Psáry

Typ zakázky: 
Výběrové řízení podlimitní (§12 odstavec 2)
Finanční objem: 
1714000
Předpokládaný termín vyhlášení: 
17. Duben 2019
Předpokládáný termín dokončení: 
31. Červenec 2019
Popis záměru: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro základní školu v obci Psáry.

Jedná se především nábytkové sestavy pro odborné učebny a volný nábytek, který se bude nacházet v odborných učebnách. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 Položkový rozpočet a Příloze č. 3 – Projektová dokumentace této zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v průběhu realizace plnění této veřejné zakázky bude zároveň probíhat realizace plnění veřejné zakázky „Dodávka interiérového vybavení pro základní školu v Psárech“, vybraným dodavatelem společností Dřevozpracující výrobní družstvo. Oba vybraní dodavatelé budou užívat společné prostory základní.

Veřejná zakázka není podle § 35 ZZVZ členěna na části.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program.