Územní plán

Úzermní plán platný od roku 2024 byl schválen zastupitelstvem obce  usnesením č. 36/5 - 2023 dne 13.12.2023

Komentáře

hrubá podlažní plocha

dobrý den, jaký je postup výpočtu hrubé podlažní plochy ? Jedná se o plochu nadzemních podlaží včetně vnitřních příček a schodišť, ale bez obvodových stěn ? případně je někde odkaz na metodiku výpočtu ?
děkuji

výpočet podlahové plochy

Dobrý den,
způsob výpočtu podlahové plochy obytného prostoru vychází z nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

§ 3

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce

(1) Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

(2) Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným v odstavci 1 a plocha pouze dolního průmětu schodiště.

(3) V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní místnosti.

(4) Vypočtená podlahová plocha bytu podle odstavců 1 až 3 se uvádí v m2 a zaokrouhluje na jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než pěti setinám m2 se nepřihlíží.

Houšková

Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území

Dobrý den, dá se někde na stránkách obce dohledat příloha č. 1 vyhlášky 3/98 - Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území? Děkuji

Dobrý den, platné regulativy

Dobrý den, platné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území jsou uvedeny ve vyhlášce č. 26/2004. N. Alferyová