6. změna územního plánu

6. změna územního plánu obce byla schválena usnesením ZO č. 52/6-2017 dne 13. 12. 2017  jako Opatření obecné povahy č. 1/2017.