Zápis z jednání sociální komise ze dne 25.7.2011

Datum: 
25.07.2011

Účast:  V.Málková, Z.Smolová, M.Šmerglová, O.Kramosilová, N.Komárková
Nepřítomen: J.Adámek

Body jednání :

  1. Cvičení pro seniory

Cvičení se rozběhne již od září, zájemců na oba kurzy je dostatek, výběr poplatků zajišťuje OÚ. Organizační detaily nelze projednat pro nepřítomnost p. Adámka / ředitel Domova Laguna, kde bude cvičení probíhat /.

  1. Setkání seniorů

Další setkání seniorů proběhne ve středu 21.9. od 15ti hodin. Hosta zajistí p. Málková a ostatní členky komise připraví pohoštění.

  1. Připravované akce

  • První z připravovaných akcí je „Dětský den na uvítání školního roku“. Proběhne po domluvě s paní ředitelkou ZŠ a MŠ ve čtvrtek 1.9. na zahradě MŠ. Členky sociální komise zajistí atrakce a malé odměny.
  • Další z nově připravovaných akcí je „Bazar oblečení“, který je připravován na říjen nebo listopad 2011. Místem konání je restaurace Na kopečku v Dolních Jirčanech a po skončení bazaru bude následovat posezení při kytaře.
  • Na konec října je plánováno podzimní Vítání občánků
  • V listopadu proběhne další divadlo pro seniory. Vstupenky i dopravu zajistí p.Málková.
  • Na prosinec je plánováno vánoční posezení se seniory tzv. „Vánoční čaj“ s malým překvapením.

Další setkání komise bude 22.8. ve 14 hodin.

Zapsala: M.Šmerglová