Zápis z jednání sociální komise ze dne 10. prosince 2010

Datum: 
10.12.2010

Zápis z jednání sociální komise ze dne 10. prosince 2010

Účast: Z. Smolová, V. Málková, O. Kramosilová
Omluveny: M. Šmerglová, N. Komárková

Body programu:

  1. Most k domovu, o.s. – zástupce sdružení Most k domovu na vyžádání předložil výčet poskytovaných služeb. Komise vyhodnotila náklady (340 000,-) spojené s poskytováním pečovatelské služby v uvedeném rozsahu jako nepřiměřené a doporučuje radě ukončit se sdružením Most k domovu spolupráci. Komise bude aktivně hledat nové řešení zajištění sociálních služeb občanům.
  2. Setkávání seniorů – komise bude organizovat setkávání seniorů, návštěvy divadel a jiných kulturních akcí. Výhledově komise zvažuje zřízení střediska pro volnočasové aktivity seniorů.

Zapsala: Zdena Smolová, předsedkyně sociální komise