Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 14. 2. 2011

Datum: 
14.02.2011

Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 14. 2. 2011

Účast: Z. Smolová, V. Málková, O. Kramosilová
Omluveny: M. Šmerglová, N. Komárková

Body programu:

 1. Organizace vítání občánků
  Na základě stále rostoucího počtu dětí narozených ročně v obci komise rozhodla rozvrhnout obřad vítání občánků do tří termínů. Organizací obřadu byly pověřeny V. Málková a M. Šmerglová. O krátký kulturní program požádáme žáky základní školy, dárky pro novorozence zajistí vedení obce.
   
 2. Žádost paní Motičkové o umístění jejího syna v mateřské škole.
  Komise se podrobně seznámila s případem a doporučuje Radě obce, aby v této záležitosti kontaktovala ředitelku školy a podpořila s ohledem na sociální situaci rodiny kladné vyřízení žádosti
   
 3. 3. Aktivity pro seniory.
  Komise se rozhodla pořádat pravidelná setkání seniorů na obecním úřadě. Připraven bude zajímavý program i s pohoštěním. I nadále budeme pokračovat v zavedené tradici návštěv seniorů u příležitosti jejich životních výročích.

Další schůze sociální a kulturní komise je plánována na 14. 3. 2011

Zapsala: Zdena Smolová, předsedkyně sociální a kulturní komise