Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne

Datum: 
10.09.2012

Zápis z porady sociální komise dne 10.9.2012

Za účasti: Vlasta Málková, p. Komárková, p. Kramosilová, J. Svobodová

 1. Projednání programu posvícení a pouti v Psárech a Dolních Jirčanech
 • Posvícení v Jirčanech dne 28.9. programově zajištěno
 • Pouť v Psárech dne 13.10.:
 • finanční příspěvek od p. Šimka ( bude použit na program pouti pro děti )
 • oslovit agenturu, která by program zajistila
 • doplnění programu o další stánky (balónky)

Sociální komise prověří žádost manželů B. z 1.12.2008 o příspěvek

        obce pro dceru K. na cestu do Olomouce a zpět a předá radě obce k rozhodnutí, zda příspěvek poskytovat i nadále. K. je od června 2011 umístěna v Laguně. Situaci B.prověříme.

 1. Projednání programu o vánocích
 • Setkání seniorů 13.12. v 15.00 ( vánoční povídání, vystoupení dětí z MŠ)
 • Vánoční trhy 8.12. ( vystoupení mladších a starších dětí, zajištění stánků s důrazem na vánoční atmosféru)
 • Zjištění možnosti výletu na vánoční trhy( 15.12..?)
 1. Výsledky fotografické soutěže
 • Ustanovena komise, která vybere fotografie na kalendář, a to ve složení:

p. Málková, P. Šťastný, p. Libovická, p. Olmer, J. Svobodová

- svolána schůzka této komise na 19.9. od 17.00 hod

 1. Setkání seniorů 19.9.
 • občerstvení
 • organizační záležitosti

Zápis: Jitka Svobodová