Zápis KV ze dne 5. 4. 2011

Datum: 
05.04.2011

Účast: všichni

Přiložené soubory: 
Komu patří: 
Kontrolní výbor

Na začátek, který je stanoven na 9.00 hod. byl přítomen Dr. Peroutka a pan Votruba. V 9.05 přišel ing. Janata a v 9.07 Dr. Podlaha. Začalo telefonování, kde je pan Adámek. Ten se dostavil cca v 9.15 hod. Mohlo tedy, začít jednání.

Na začátek všechny přivítal Dr. Podlaha. Nejdříve se dotázal, zda má někdo nějaké návrhy či připomínky. Přihlásil se s připomínkou, Dr. Peroutka, že do dnešního dne neobdržel "Zápis" z minulých jednání, které bylo čteno na zastupitelstvu. Obdržel velice vtipnou odpověď v tom smyslu, že když nebyl na posledním jednání přítomen, ač řádně omluven, tak nemá nárok. Skutečně všeobjímající vysvětlení.

Další připomínka směřovala právě k dokumentu, který byl "vyroben" jako Zápis" z jednání. K tomu sdělil, že nesouhlasí s takovým zápisem a to především z formální stránky, kdy je potřeba sepsat "protokol z kontroly" a zápis z jednání. Nelze pro příště postupovat stejným způsobem. Rovněž vyslovil svoje připomínky k textu, kdy se psalo, že dokument asi vznikl atd., a vyjádřil svůj názor k tomu, že v kontrolním zápise se musejí dodržovat jistá pravidla a zmínil zákon o státní kontrole, tedy že v textu se nemůže spekulovat, za jakých okolností a době dokument vznikl, ale je nutno pouze konstatovat, " byl předložen dokument a je v souladu či je v rozporu s předpisem".

Dále objasnil svůj názor na výkon kontrolní činnosti, která by měla spočívat na "porovnání stavu chtěného se skutečností". K tomu se vyjádřil Dr. Podlaha, že na činnost KV se zákon o státní kontrole nevztahuje, že Dr. Peroutka nezná předpisy a v dokumentační činnosti KV tak není důvod něco měnit a bude se pokračovat, tak, jako dosud.

Tím rovněž ukončil další nijak neorganizovanou debatu. K tomu se vyjádřil ing. Janata, že skutečně nelze tímto způsobem na přeskáčku diskutovat, a proto navrhuje do diskuze se hlásit a slovo bude udělovat předseda KV. K tomu se již nikdo další nevyjádřil a předseda KV přednesl program jednání.

  1. Usnesení 8/1-2011 KV kontrolou zadání průběhu zakázky rekultivace na pozemku parc. Č. 621/4 k.ú. Dolní Jirčany - odpočinková zóna a stanovení odpovědnosti
  2. 15/1 2011 KV pověřuje kontrolou vymáhání pohledávek obce a zjištění případné benevolence, diskriminace nebo nerovnosti v přístupu k jednotlivým dlužníkům

K bodu 1) Dr. Peroutka vyslovil svoji pochybnost o tom, zda vůbec budeme moci být tento bod projednán, neboť neexistuje usnesení rady ani zastupitelstva, kterým by bylo iniciováno výběrové řízení, a tedy neexistuje ani proces zadání. Byl umlčen, ing. Janatou a Dr. Podlahou, s tím, že nezná předpisy a zákony a v tomto případě se nejednalo o žádné výběrové řízení, protože na postupy při zadávání zakázek malého rozsahu se zákon o výběrovém řízení nevztahuje, pouze částí, která uvádí, že proces musí být nediskriminační atd. V ostatních případech se zákon na tento postup (rozuměj výběr zhotovitele "dětské hřiště") nevztahuje, a proto se postupuje pouze podle metodického návodu, coby interního předpisu. Proto se nevyhlašují žádné zadávací podmínky, ale správný postup spočívá v tom, že jsou osloveny dva subjekty, ze kterých se vybírá. Podle čeho a kdo vybírá tyto subjekty, již nebylo řečeno. Tedy se pokračovalo v kontrole dokumentace. Určitý nedostatek, který spočíval v tom, že v různých smlouvách a usneseních rady obce byl i různě tento subjekt individuálně definován (např.     ). Rovněž u dodatku smlouvy nebyla správně identifikována smlouva ke které se dodatek vztahoval. Když Dr. Peroutka na tento rozpor upozornil, byl opět ujištěn o tom, že nezná předpisy a zákony, a že každému je jasné o co se jedná. Skutečně se jedná o drobná administrativní pochybení vztahující se k procesní stránce, nicméně i zde by měla být zachována jistá nezpochybnitelná role práva a úroveň ve smluvních vztazích, zejména když se jedná o výdaje obce na úrovni cca půl miliónu korun.
V průběhu kontroly dokumentů bez vyhlášení přestávky se vzdálil ing. Janata a Dr. Podlaha (šli asi kouřit) a nikomu nic z ostatních členů neřekli. Znamená to, což se v dalším průběhu potvrdilo, že pravidla řízení určuje předseda, tedy Dr. Podlaha a to co řekne nebo udělá on je nutno považovat za jedině správné a pravidly podložené.

Na body označené jako body 3. a 4. "Programu" Dr. Peroutka znovu vyslovil svůj nesouhlas, protože nejsou v souladu s činností KV uvedenou v ustanovení 119 odst. 3 zák. o obcích (3) Kontrolní výbor

  • a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
  • b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
  • c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Na tuto připomínku byl poučen, že kontrolní výbor je iniciativní orgán a může kontrolovat vše, co v podstatě uzná za vhodné, respektive to o čem rozhodne. Doplnil tedy otázku, zda, když vysloví on sám návrh na kontrolu určité činnosti, bude takový návrh akceptován? Byl s úsměvem Dr. Podlahy ubezpečen, že k takové situaci za současného složení KV nikdy nedojde, protože takový návrh bude vždy zamítnut.

Dalším bodem jednání byla prověrka dlužníků, celkem běžná konverzace, tentokrát věcná k projednávané věci. Potom byly projednávány další body s tím, že v případě zajištění firmy "dobrý oběd" by se dokonce mohlo jednat o trestný čin či přestupek a výbor bude po starostovi požadovat vysvětlení "zadání zakázky" této firmě a její současnou propagaci na stránkách "Zpravodaje" zejména, když údajně taková firma vůbec neexistuje. K připomínce a k překvapení Dr. Peroutky, že se jedná o podobný případ jako s "Firmou AKIRFAS" byl ostatními členy KV ubezpečen, že se jedná o úplně jinou věc. Dr. Peroutka pochopil, že pokud se jedná o firmu AKIRFAS, je všechno v pořádku, protože byla vybrána předchozím vedením. Současná situace je ale jiná a třeba bít na poplach.

Závěrem se Dr. Peroutka pokusil znovu upozornit na skutečnost, že je třeba vyhotovit dva dokumenty a to ("Zápis z jednání" a "Výsledek kontroly" tedy jakýsi protokol o kontrolním zjištění). V tom se začaly dít věci. Dr. Podlaha si zřejmě uvědomil, že by to opravdu měl být správný postup a tak začal ukazovat, co je to být "předseda KV". Okamžitě rozhodl, že zápis o dnešním jednání zpracuje Dr. Peroutka. Když se ohradil, že tento bod nebyl na programu a sdělení takové závažné skutečnosti na samém konci jednání je krajně nelogické a že neměl možnost si dělat poznámky a tedy není možné zpracovat plnohodnotný dokument, opět Dr. Podlaha předvedl svoje akční schopnosti. Do svých poznámek si narychlo dopsal, že vyhotovením zápisu z jednání byl pověřen Dr. Peroutka a tuto skutečnost si nechal i okamžitě ostatními členy KV schválit, aby se nemohlo říci, že nebyla zachována všechna obvyklá pravidla. Jak na jednu stranu humorné, na druhou je však nutno vztyčit varovně prst a konstatovat, že podobné praktiky se do současné společnosti nehodí, zejména k věkové kategorii členstva KV. Tento způsob byl v minulosti praktikován Stb, která zřejmě dodržovala pravidlo, "kdo nejde s námi, jde proti nám a proto je třeba takový element i řádně potrestat. Tím trestem má být uložení "práce" jako výchovného prostředku spočívajícího v napsání "Zápisu z jednání". I takové praktiky - převýchova prací - jsou v některých z minulosti existujících režimů dostatečně známé.

Jednání skončeno cca 12.30 hod.

Zapsal s omluvou možných nepřesností v programu jednání Dr. Peroutka

Komentáře

Pan Peroutka "hrdina obce"

Po přečtení prvních pár odstavců jsem si říkal, že je ten Peroutka zřejmě geniální člověk, který ví 10x víc než zbytek nás smtelníků. Pak jsem se podíval na konec a zjistil, že autorem tohoto textu je právě důchodce Peroutka.
Sebechvála smrdí, ale v této míře se to už opravdu moc často nevidí.

Navíc, z toho nadpisu mám pocit, že to má být zápis z kontrolního výboru a ne osobní rádoby vtipné poznámky důchodce Peroutky.

Jediné co jsem se dozvěděl je, že Podlaha a spol. objevili nějaký problém s firmou na rozvoz obědů a podle toho, jak rychle se na webu objevila zpráva, že se mění způsob rozvozu obědů, tak to určitě nebyla žádná prkotina.

PS: Taky vám přišlo divné, kolik toho důchodce Peroutka ví o praktikách Stb?

Tedy nechápu jak souvisí

Tedy nechápu jak souvisí průběh KV s tím,jestli je dr. důchodce a jestli zná praktiky stb?Bavíme se o normální lidské slušnosti a dodržování pravidel.Měřme všem stejným metrem.Rozvoz obědů určitě nebyla žádná prkotina,když jste to tam na KV probírali. Tak si ale příště nastavte pravidla,jak se dělá zápis a co v něm bude uvedeno a aspoň "dělejte dojem" že jste objektivní při prošetřování čehokoliv.

Z mého pohledu je pan

Z mého pohledu je pan Peroutka opravdu hrdina, pokud je ochoten trávit čas s lidmi jako je pan Padlaha. Jeho ukázkové vystoupení na videu ze zastupitelstva mi naprosto stačilo k tomu, abych pochopila jak taky může fungovat právník. Domnívám se, že pokud má KV fungovat, tak by potřeboval zásadní rekonstrukci především na místě předsedy. Pane Peroutko vydržet, třeba pana Podlahu napadne, že by to už mohl zabalit. Jinak si myslím že by nebylo od věci natočit na video i jednání KV, pan Podlaha by možná přestal machrovat. Anonymní novousedlice

Dobrý den anonymní

Dobrý den anonymní novousedlice,

1. ano, máte pravdu, pan Peroutka je skutečně hrdina
2. jmenuji se od narození Podlaha, nikoliv Padlaha
3. pokud máte nějaké faktické a věcné připomínky k práci kontrolního výboru, sdělte mi je, pokusím se na ně odpovědět, předem však tuším, že Vám asi stačit nebudu...
4. pokud Vám stačilo moje vystoupení na zasedání zastupitelstva k tomu,abyste pochopila, jak také může fungovat právník, gratuluji Vám. Já jsem mnoho věcí z práva nepochopil ani po třiceti letech praxe.
5. zklamu Vás, balit se nechystám, dovolenou mám až v červenci

J. Podlaha

Jé to je úžasné jak jste

Jé to je úžasné jak jste rychlý a věcný, možná to s Vámi nebude tak beznadějné :-).
Add 1. Tak na tom jsme se shodli
Add 2. Omlouvám se přejmenovat jsem Vás skutečně nechtěla
Add 3. Já bych se na Vašem místě nepodceňovala, možná by pro začátek stačilo trochu objektivity a zvládnout formální stránky jednání, mimochodem u nás ve firmě se zapisovatel stanovuje vždy na začátku( ten člověk pak ví, že si má dělat poznámky), ale to je jen drobnost, že?
Posuzovat kdo z vás dvou umí více právo se neodvážím, studovala jsem jinou vysokou školu, takže do toho zasahovat nechci. Ale posoudit vaše chování z hlediska elementární lidské slušnosti se odvážím.
Add 4. Zde mi nezbývá než Vám pogratulovat k Vaší dlouhé praxi, to že řadu věcí nechápete je vidět.
Add 5. Co se dá dělat, nezbývá než zvolat vivat červenec.
Dobrou noc