Usnesení zastupitelstva č. 9-2012 + zápis + video

Datum: 
12.12.2012

Usnesení zastupitelstva č. 9-2012

Video: 

Úvod
Download video

Zpráva starosty o činnosti obce 1.
Download video

Zpráva starosty o činnosti obce 2.
Download video

Zpráva starosty o činnosti obce 3.
Download video

Zpráva finančního výboru
Download video

Sofroňovi - majetkové vypořádání
Download video

Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
Download video

Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry a OPT REAL s.r.o. 1.
Download video

Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry a OPT REAL s.r.o. 2.
Download video

8. rozpočtového opatření na rok 2012 + Rozpočet Obce Psáry na rok 2013
Download video

Rozpočtový výhled obce Psáry na roky 2013-2015
Download video

Dohody o poskytnuti finančního příspěvku pro sportovce SDH a pod.
Download video

Odměny za rok 2012
Download video

Výše poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2013
Download video