Usnesení zastupitelstva č. 5-2012 + zápis + video

Datum: 
13.06.2012

Usnesení zastupitelstva č. 5-2012 + zápis + video

Video: 

Usnesení zastupitelstva č. 5-2012 1.část
Download video

Usnesení zastupitelstva č. 5-2012 2.část
Download video

Komentáře

Spořící účet pro právnickou osobu

V návaznosti na řešený bod zastupitelstva si dovoluji poslat odkaz na průběžně aktualizovaný přehled spořících účtů i pro právnické osoby:
http://www.finparada.cz/Sporeni_SporiciUcty.aspx

Za úvahu stojí i krátkodobé termínované vklady (např. 1 měsíc), což je běžně řešitelné.

U těch nejvýhodnějších nabídek však bych také doporučil se držet hranice 100 000 EUR.