Usnesení zastupitelstva č. 4-2014 - video + zápis

Datum: 
17.09.2014

zasedání nebylo pro neúčast většiny zastupitelů usnášení schopné a proto bylo ihned ukončeno. Starosta obce Milan Vácha přesto přednesl svoji zprávu o stavu obce a v následující neoficiální části přednesli své referáty rovněž hosté ing. Arch. Igor Kovačevič Ph.D. (studie kulturního a solečenského centra na návsi v Dolních Jirčanech) a ing. Zachová z VHS Benešov (stav kanalizace v Psárech).

Zprávy hostů naleznete v samostatném článku.

Přiložené soubory: 

Přítomní zastupitelé:

 • Milan Vácha
 • Vlasta Málková
 • Olga Kramosilová
 • Ing. Petr Jaško
 • Ing. Antonín Rak
 • Bc. Michal Petz
 • Naděžda Komárková

Nepřítomní zastupitelé

 • Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA
 • Petr Nosek
 • Mgr. Jakub Adámek
 • JUDr. Josef Podlaha
 • Pavel Kuka
 • Pavel Otruba
 • Lucie Kubalošová
 • Ing. Štěpánka Nezmarová
Video: 

Zastupitelstvo obce a zpráva starosty
Download video