Usnesení zastupitelstva č. 4-2013 + zápis + video

Datum: 
19.06.2013

Usnesení zastupitelstva č. 4-2013 + zápis + video

Video: 

1.část
Download video

2.část
Download video

3.část
Download video

4.část
Download video

5.část
Download video

6.část
Download video

7.část
Download video

8.část
Download video

9.část
Download video

10.část
Download video

Komentáře

Diskuze o povodni

Pozorně jsem sledoval diskuzi o povodni a možných příčinách tohoto stavu, který se bohužel může opakovat asi častěji, než kdokoli předpokládal. Upozornili jste na konkrétní kritická místa povodí potoka, nedostatky na Hlubočince a v Sulicích, vliv blízkého dálničního obchvatu Prahy, zastavěnost na svazích nad vesnicí, omezenou retenční schopnost krajiny atd. Tak co dál? Nevím, zda má obec zpracován povodňový plán či vodohospodářskou studii s hladinami Q5, Q20 a Q100. Myslím, že je třeba stanovit území, která mohou být v obci zaplavena vodou. To jen pro orientaci, protože teď je určitě daleko důležitější hledat zdroje na aktivní protipovodňová opatření a spolupracovat s příslušným povodím. Jsem jeden z postižených, kterým Záhořanský potok v ulici U Potoka prošel obývákem, kuchyní a ostatními místnostmi v přízemí, tak mne navrhovaná opatření a harmonogram realizace velice zajímají. Mám jen občas sledovat obecní web a Zpravodaj nebo budete případným zájemcům (asi nejspíš těm poškozeným) informace o vývoji aktivně předávat? 

zvuk

Dobrý den,
u videí z tohoto zasedání vidím skvěle obraz, ale neslyším zvuk, a to i když jsem to zkoušel na dvou různých počítačích. U dřívějších zasedání to bylo v pořádku.
Nemáte prosím nějaký nápad, jak tento problém odstranit?
Předem děkuji a gratuluji k výhře nad prazvláštním rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů

opraveno

Opraveno

Nefunkční zvuk

Dobry den,

Děkuji za upozornění. Na každém počítači se mi to chová jinak, tak mi to uniklo. Do večera se to snad podaří opravit.

Děkuji za pochopení Vít Olmr