Usnesení č.9 Komise sportovní a životního prostředí

Datum: 
14.11.2012

Usnesení č.9 komise sportovní a životního prostředí, konané dne 14.11.2012 v 18.00hod.

Přiložené soubory: 

Usnesení komise sportovní a životního prostředí, konané dne 14.11.2012 v 18.00hod.

 

 

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Milan Zetocha, Tomáš Maxa,

Omluveni: Michal Málek,

Nepřítomni: Pavel Kuka

 

 

 

 

Body jednání:

 

  1. Seznámení se studií Ing.arch.Bartoška o využití rekreačního území na Štědříku

  2. Diskuse s přítomnými občany

  3. Příspěvky obce pro spolky v roce 2013.

 

 

ad 1 - Seznámení se studií Ing.arch.Bartoška o využití rekreačního území na Štědříku

 

Sportovní komise konstatuje, že studie Ing.arch.Bartoška o využití rekreačního území na Štědříku byla přijata občany vcelku kladně. Ze strany přítomných občanů zaznamenala vesměs kladné reakce, a ani od jiných občanů, kteří si nenašli cestu na toto zasedání, nezaznamenala žádné vyloženě negativní reakce. Jelikož i názor komise se v zásadě shoduje s touto studií, doporučuje radě obce a zastupitelstvu činit postupné kroky k realizaci této studie.

 

 

ad 2 - Diskuse s přítomnými občany.

 

Závěry z diskuse s přítomnými občany jsou zčásti zmíněny v bodu 1, tj. souhlas se záměrem využít pozemek „pobytové louky“ a jejího okolí ke zbudování anglického parku s menšími stavbami naproti sídlišti Štědřík.

Dále komise doporučuje občanům, které trápí stav životního prostředí a především ovzduší, aby podali písemný dotaz na obecní úřad. Této problematice pak bude věnován prostor v příštím čísle Psárského zpravodaje.

 

 

ad 3 - Příspěvky obce pro spolky v roce 2013.

 

Komise konstatovala, že obdržela žádosti od všech dotčených spolků, kteří se zajímají o obecní dotace pro rok 2013 v souladu s posledním usnesením této komise.

Jelikož činnost spolků je rozmanitá a bohatá, doporučuje komise radě obce a zastupitelstvu dále pokračovat v podporování spolků. Aby byla stanovena alespoň nějaká objektivní kritéria, komise doporučuje podporovat veškeré kulturní akce pro děti 5 000,- Kč bez vyjímek. Sportovní akce pro dospělé by si měli platit zúčastnění sami, tímto směrem podpora obce upřena nebude. Dále komise doporučuje optimalizaci obou hasičských spolků v naší obci, tak, aby příspěvky obce i příspěvky sponzorů i členů mohly být lépe využity. Velmi podporuje kulturní a osvětovou činnost těchto spolků, ale činnost výjezdových jednotek by se měla zefektivnit tak, aby jejich výjezdy byly opravdu platné našim občanům.

 

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško

V Dolních Jirčanech 15.11..2012