Zápis do mateřské školy

Místo konání: 
Školka
Datum: 
Pátek, 30 Březen, 2012 - 14:00 - 18:00

Zápis do mateřské školy proběhne v budově školky na adrese Pražská 155, Psáry, Dolní Jirčany v pátek 30. 3. od 14 do 18 hod. S sebou je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku potvrzenou dětským lékařem.

Přihlášku naleznete v příloze, případně je připravena k vyzvednutí v kanceláři ZŠ každé pondělí a středu od 8 do 13 hod. Školku je možno navštívit a prohlédnout v týdnu od 5. do 9. 3. kdykoli po tel. domluvě na 734 854 314.

Kritéria pro přijetí

Kritéria stanovená ředitelkou školy po domluvě se zřizovatelem pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013:

I.    kritérium
Do Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha–západ se k předškolnímu vzdělávání přijímají děti s trvalým pobytem přijímaného dítěte a zák. zástupce v obci Psáry.

II.    kritérium
Děti splňující kritérium I. jsou přijímány v následujícím pořadí:
A) Dítě, které v následujícím školním roce dovrší věk pro povinnou školní docházku (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.) v posloupnosti od nejstarších k nejmladším (tj. přednost má starší dítě před mladším).
B) Další děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k nejmladším (tj. přednost má starší dítě před mladším).

 

Organizátor akce: 

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha - západ

Komentáře

Počet přijimaných dětí

Rád bych věděl kolik dětí se bude přijimat, když do dnešniho dne nebyl udělát žádný pokrok v získaní nové školky, jediné co Vím, že panu Váchovy nabídl jeho kamarád Šorm svuj barám za nějakých slabých 60 - 70 000 měsíčně (cca 720 000 ročně bez služeb) na příštích pět let. A to vím jen z doslechu, v zápisech rady a zastupitelstva ani slovo.

Jan Říha

Kapacita MŠ

Vážený pane Řího,

k dnešnímu dni není možné stanovit přesný počet dětí, které budou pro příští školní rok přijaty, a to vzhledem k tomu, že až do konce května mají rodiče předškoláku možnost požádat o odklad školní docházky. Celkový počet nově přijatých se bude pohybovat někde mezi 25 až 33 dětmi. Ovšem dalších 30 míst by mělo vzniknout v dětském klubu Klubíčko při Rodinném centru Dolní Jirčany, o.s. Jako člen školské komise jsem se zúčastnila oficiální prohlídky prostor, které pan Ing. Šorm nabídl stavebně upravit k dočasnému zvýšení kapacity školky a školy. Za sebe musím říct, že se jednalo o prostory pro tento záměr v mnoho ohledech vhodné a samotnou mne mrzí, že nabídka pana Šorma nakonec nedospěla k realizaci. Měli bychom tak minimálně dalších 50 míst pro školkové děti.

Martina Běťáková

Děkuji za odpoveď paní Běťáková

Ale chci se ještě zeptat, jak dlouho se předpokládá, že toto provizorium, nebo případný nájem by trval, Protože provizoria jsou věčně na nic a nájem u pana Šorma znamená 960 000,- Kč ročně z obecního rozpočtu.

Jan Říha

RE: Děkuji

 

Vážený pane Řího,

trochu mi to „z doslechu“ informační hodnotou připomíná zaručené zprávy rádia Jerevan. Docela by mne zajímalo, co za Vámi uváděnou částku měl ten (jak píšete) Váchův kamarád vlastně nabízet :-) . Teď vážně. Pro rok 2012/2013 se uvažuje o rozšíření nových prostor pro potřeby rodinného centra. Bližší informace představila Mgr. Běťáková na zastupitelstvu 2/2012 (viz. video). Obec by ráda tyto děti, které se nedostanou do MŠ, penězi podpořila tak, aby to bylo pro maminky finančně přijatelné. O tom se bude jednat na dubnovém zastupitelstvu. Pro rok 2012/2013 se využijí pravděpodobně pro první třídu ZŠ nově prostory v mateřské škole. Dojde i k drobným stavebním úpravám v ZŠ. Tím bude tento rok vyřešen. Problém přijde v roce 2013/2014. Je stále v jednání několik variant a není stále rozhodnuto. V tomto kontextu bych rád zmínil, že proti uvažované rekonstrukci a přístavbě stávající školy v plánované výši cca 24 mil. stála úvaha pronájmu vhodného prostoru. Nabízí (nabízela) se tedy myšlenka pronájmu cca  110 m2 za částku 25.000,-Kč/měsíčně bez poplatků (od ing. Šorma). Vycházíme z toho, že se usiluje o novou školu a není tedy vhodné investovat až tolik (24 mil.) prostředků do „provizoria“. Co se týká nové ZŠ, tak za 3 týdny bychom měli schválit výkup 17000 m2 pozemků. Následně by se mělo začít pracovat na projekčních pracích. O prázdninách by měla být v platnosti 5. Změna územního plánu, řešící změnu využití zmíněných pozemků. Slibovat konkrétní termín nové ZŠ opravdu nelze (mimochodem v Říčanech to bylo 12 let). Naše obec je ale tak velká, že se postupné kroky vedoucí k výstavbě nové školy, dělat tak jako tak musí.

S pozdravem

Milan Vácha

Počet přijímaných dětí - odpověď panu Říhovi.

Vážený paně Řího.
Z Vašeho poněkud zmateného dotazu či snad komentáře jsem si odvodil, že se chcete otírat o zcela transparentní nabídku, kterou jsem učinil vedení obce v souvislosti s řešením míst v mateřské školce a případně i ve škole. Tedy pronájmu dle vás "barámu". Pokud by jste chtěl více informací než jen ty z doslechu, jsem vám plně k dispozici. Nebo si je můžete vyžádat přímo na obci. Vím, že nabídka byla posouzena nejen školskou komisí, ale i finanční a byla shledána jako rozumná (domnívám se i jako nejvýhodnější). Dále již nebyla řešena.
Pokud vy nabídnete lepší řešení budete jistě upřednostněn.
Na závěr bych vám chtěl poděkovat, že jste se dokázal podepsat. Jinak zoufalá úroveň diskuze zde je zpravidla nastavována anonymními přispěvateli, kteří se pouze prezentují svojí sprostotou a IP adresou.

Děkuji,
Ing. Hynek Šorm