Realizujeme projekt v rámci ITI - OP IROP - Navýšení kapacity MŠ a zázemí pro DS v Psárech

Stručný popis projektu – anotace

V projektu dojde k rekonstrukci staré budovy původně sloužící ZŠ na zázemí pro MŠ (28 dětí - 2 skupiny po 14 dětech) a dvě dětské skupiny o 12 dětech - celkem 24 dětí. Kapacity MŠ se výstavbou nové infrastruktury po výpovědi z pronajatých prostor navýší o 28 míst. Kapacita dětských skupin se navýší celkových 30 míst (24 míst v rámci projektu.)

Co je cílem

Cílem projektu je navýšit kapacitu MŠ Psáry o 28 dětí  a stejně tak navýšit kapacitu DS v obci na 30 dětí poté co stávající DS pro 18 dětí ve dvou různých nemovitostech částečně opustí pronajaté prostory v roce 2020. Tohoto cíle dosáhneme rekonstrukcí budovy staré školy - viz. doložený projekt k SP. Žádost o SP byla podána dne 1.10.2018.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj obce, podporuje komunitní život obyvatel a díky umístění dětí z obce v předškolním zařízení podporuje rozvoj raných vazeb dětí nejen na jejich vrstevníky - obyvatele stejné obce, ale také na jejich bydliště, tj. bezprostřední prostředí, ve kterém žijí. Děti, které jezdí do vzdělávacích zařízení umístěných mimo obec, mají prokazatelně menší vztah k místu svého bydliště, vrstevnické vazby si vytvářejí mimo obec a vzhledem k blízkosti hlavního města, velmi brzy jezdí za kamarády a zábavou mimo Psáry.

Díky projektu získají min. 4 lidé práci (2x pedagogové, 2 x ostatní zaměstnanci). Umístění dětí od 2 let věku povede k dřívějšímu navrácení potenciálně min. 30 rodičů (žen i mužů na RD) do zaměstnání v prvních 3 letech období udržitelnosti projektu.

Navýšená kapacita mateřské školy a dětské skupiny umožní další rozvoj obce.