Realizujeme projekt v rámci ITI - OP IROP

 
Stručný popis projektu – anotace 

V projektu bude nakoupeno nábytkové vybavení čtyř odborných učeben včetně vestaveb, IT vybavení učeben přírodních věd včetně interaktivních tabulí, učební pomůcky do všech čtyř učeben. 2 uč. jsou pro výuku přírodních věd (fyzika, chemie, přírodopis), třetí učebna je polytechnickou/řemeslnou dílnou a poslední učebna je cvičnou kuchyňkou. Kapacita učeben je 4 x 24 žáků.

Co je cílem

Cílem projektu je vybudovat zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvořit podmínky pro odpovídající vzdělávání dětí v oblasti řemeslných dovedností a přírodních věd. Tohoto cíle dosáhneme realizací projektu vybavení odborných učeben v nové škole AMOS Psáry. Výsledkem projektu budou čtyři nové fungující odborné učebny s celkovou okamžitou kapacitou 96 žáků.

V rámci přípravy učeben dojde k zajištění nábytkového vybavení, nakoupeny učební pomůcky.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Zvýší se kvalita výuky přírodních věd a řemeslných dovedností v ZŠ AMOS. Jde zejména o výuku fyziky, chemie, přírodopisu a polytechniky, vaření a stolování. Díky projektu bude mít škola čtyři kvalitně a moderně vybavené odborné učebny a bude moci realizovat také zájmové kroužky související s popularizací vědy, techniky a řemeslných dovedností. Tím přispěje k rozvoji pozitivního vztahů dětí k přírodním vědám a také k řemeslné zručnosti.

Přiložené soubory: