Digitální High-tech audiovizuální laboratoř ZŠ Psáry

Realizujeme projekt v rámci CLLD - OP IROP

Stručný popis projektu – anotace

V projektu bude nakoupeno vybavení a výuk. pomůcky pro jednu z pěti odborných učeben ZŠ - digitální high-tech audiovizuální laboratoř určenou pro výuku technických dovedností (práce se zvukem a obrazem, virtuální realita) a další zájmové a neformální vzdělávání zaměřené na rozvoj tech. dovedností. Kapacita nové laboratoře je 32 žáků ve třech prostorách.

Co je cílem

Cílem projektu je zajistit vybavení a učební pomůcky pro jednu z pěti odborných učeben. Jedná se o digitální audiovizuální hi-tech laboratoř zaměřenou na práci se zvukem, obrazem, virtuální realitou jak při výuce ZŠ, tak v rámci neformálního a zájmového vzdělávání, které v ZŠ po provozní době probíhá. Laboratoř - odborná učebna se skládá ze 3 prostor - nahrávacím studiem s možností natáčení zvukových záznamů (2 místa pro obsluhu záznamu), studiem pro video tvorbu s klíčovacím pozadím, pódiovými podestami a závěsy včetně odpovídající osvětlovací techniky a také koutem pro virtuální realitu včetně mobilních stolů se židlemi a zobrazovači pro výuku (24 míst). A jako třetí prostor je PC laboratoř pro digitální zpracování vstupů ze studií (zvukové záznamy, videa) pro střih, klíčování a další digitální úpravy (6 míst). Celkově má laboratoř 32 míst. Investiční náklady jsou náklady na celé vybavení jako technický majetkový soubor. Investice na stavby a vybudování zázemí pro učebnu je zajištěna z jiných zdrojů.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj vzdělanosti obyvatel obce. Navíc, to že jsou kapacity VZD v obci podporuje komunitní život obyvatel a podporuje rozvoj raných vazeb dětí nejen na jejich vrstevníky - obyvatele stejné obce, ale také na jejich bydliště, tj. bezprostřední prostředí, ve kterém žijí. Děti, které jezdí do vzdělávacích zařízení umístěných mimo obec, mají prokazatelně menší vztah k místu svého bydliště, vrstevnické vazby si vytvářejí mimo obec a vzhledem k blízkosti hlavního města, velmi brzy jezdí za kamarády a zábavou mimo Psáry.
Díky projektu rovněž dojde k tomu, že škola bude mít kvalitně a moderně vybavenou speciální odbornou hi-tech učebnu a bude moci realizovat také zájmové kroužky související s popularizací vědy a techniky. Tím přispěje k rozvoji pozitivního vztahů dětí k technickým oborům a práci s digitálními technologiemi.