Voda

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Starosta
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den, Z jakého důvodu byla rozvázána součinnost s VHS Benešov? Cena vodného a stočného od Ts Vestec je minimálně o 20 Kč vyšší za m3 !!! To někomu přijde jako výhodná nabídka? Mě teda určitě ne !!!

Komentáře

Změna provozovatele vodovodu a kanalizace

Sice nevím komu odpovídám, ale přesto vysvětlím.. O změně provozovatele jsme informovali na webových stránkách obce, v dubnovém zpravodaji na str.17 a v červnovém na str.19.

„Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací“ s Vodohospodářskou společností Benešov byla uzavřena na 5 let a skončila k 30. 6. 2019. Novým provozovatelem jsou od 1. 7. 2019 Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. (TSDB) částečně vlastněné obcí.

Nevím, kde jste přišli na navýšení vody o 20 Kč, to není pravda, ale k navýšení vodného a stočného dojít musí.
Obec je povinna zpracovávat plán financování obnovy a vytvářet prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace (VaK). To sleduje každoročně Ministerstvo zemědělství, jako příslušný orgán veřejné správy VaK. Záměrem regulátora oboru vodovodů a kanalizací je dosažení co nejvyššího stupně samofinancování vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k tomuto záměru  má obec  povinnost dorovnávat ztráty a vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu VaK a dokládat jejich použití pro tyto účely. To se projeví v cenové kalkulaci a dojde tak ke každoročnímu zvýšení ceny vodného a stočného. Tedy ke zvýšení ceny by došlo i bez změny provozovatele.

V letošním roce dochází ke zvýšení ceny v obci Psáry vodného ze 48,51 Kč/m3 na 54,70 tedy o 6,19 Kč a stočného z 41,55  Kč/m3 na 43,76 tedy o 2,21Kč. Celková částka za vodné a stočné od 1. 7. 2019 činí 98,46 Kč s DPH (Informace na str. 19 červnového zpravodaje)

Na webu technických služeb najdete záložku VaK Psáry, kde se dozvíte všechny potřebné informace www.tsvestec.cz/category/vodovody-a-kanalizace/vak-psary/

Užitečné kontakty:
Dispečink vodovody a kanalizace: tel. 725 888 732, 605 255 145

Zákaznické centrum: tel. 734 485 495

Adresa: Technické služby Dolnobřežanska,s. r. o., Na Průhoně 159, budova A, 252 50 Vestec

Úřední hodiny: Po, St – 8.00–16.00 hod. (po

tel. domluvě možno i mimo uvedenou dobu)

E-mail: vakattsdb [dot] cz

Odpovědná osoba: Milan Petrus, vedoucí divize voda a kanalizace, tel. 734 755 512

Vlasta Málková