Stížnost

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Kritická
Přiřazeno: 
Vlasta Málková

Dobrý večer,

Jako majitel nemovitosti na území Vaší obce si Vám tímto dovoluji podat následující stížnost.

1. Katastrofální stav komunikace Pod Strání na Babu – vezměte na vědomí, že Vaše obec, jako vlastník komunikace, je povinna vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Je smutným faktem, že Vaše obec tyto povinnosti opomíjí. Současně vezměte v potaz, že Vaše obec, jako vlastník komunikace, je dále povinna nahradit škodu vzniklou v důsledku závady na sjízdnosti či schůdnosti této komunikace.

Opravdu má situace dojít tak daleko, že Vám mají řidiči začít posílat faktury ze servisu k proplacení náhrady škody? Kdokoliv, kdo není místní, se po příjezdu ptá, zda na Babu nevede ještě nějaká jiná cesta, tedy není to jen o diskomfortu majitelů nemovitostí na Babě. U odpovědi obce na stížnost jednoho z obyvatelů ohledně možnosti průjezdu přes polní komunikaci za sběrným dvorem jste mimo jiné uvedli argument, že není možné jezdit přes polní cestu kvůli její sjízdnosti – to je zvláštní, oproti cestě na Babu je to v podstatě dálnice. 

2. Konsekvence uzavření ulice Pražská, objízdné trasy a značení – stěžovatelů na tento problém je tu celkem dost, nicméně z odpovědí Vaší obce v zásadě vyplývá následující: 

  1. Objízdné trasy jsou vyznačeny;
  2. Oficiální cesta je ulicí Akátová do Horních Jirčan a cesta z Baby na Sulice je nevhodná (před tím ale probíhala jednání o jejím zasypání štěrkem);
  3. Investorem akce je Středočeský kraj, obec Psáry má omezené kompetence.

Ad a) Ne, opravdu objízdná trasa na Babu nemá vůbec žádné značení (pokud nepovažujete za dostačující značení 2 cedule v prostředku lesa). Zcela chybí značení v Horních Jirčanech, a to sjezd z ulice Budějovická, a značení v ulici Houbová; značení v ulici Pod Strání / Akátová také chybí. Zvažuje tedy obec nějakou helplinku pro bloudící řidiče, nebo jim máme dávat čísla na radní? Navigace navíc ukazují objízdné trasy úplně jinak – komunikovali jste s Google, Waze, Seznamem (mapy.cz)? Víte, že se s nimi může dohodnout na úpravě navigačních dat? Třeba Google a Waze vedou objízdnou trasu přes polní/lesní cestu za obecním úřadem do ulice Akátová – ano, offroadem to projet lze, jen tam nesmíte nikoho potkat.

Ad b) Oficiální objízdná trasa přes ulici Akátová lesem do Horních Jirčan – bohužel komunikace je hojně využívána cyklisty a matkami s dětmi/kočárky, po značnou část cesty se dvě protijedoucí vozidla nevyhnou, když se tam nelze vyhnout lidem s kočárkem. Je jen otázkou času, než se tam stane nehoda, až začnou prázdniny. Jinak nájezd na ulici Budějovická směrem na Prahu je po ránu také celkem masakr.

Jak to vypadá s cestou na Sulice – bude opravená (jak bylo avizováno) nebo bude stále nevhodná, jak bylo následně uvedeno?

Ad c) Není to úplně pravda, komunikace bude po delší dobu nesjízdná nikoliv z důvodu opravy jejího povrchu, ten by včetně výstavby mostů nezabral déle než 3 měsíce, ale z důvodu že součástí stavby je také výstavba vodovodu a kanalizace. Ale i bez ohledu na tuto skutečnost se vedení obce přece nemůže jen tak dívat, jak si středočeský kraj staví silnici na území obce a obec krčí rameny a říká, my nic, to oni. To, když by soused vedle některého radního obce Psáry stavěl dům a tento soused by si stavební materiál složil před jeho vchod, taky by manželce/manželovi řekl – to víš miláčku, investorem akce je soused, s tím já nic nezmůžu, budeme domů chodit ¾ roku oknem, ano?

Ono to bohužel nyní spíš vypadá, že se obec neozvala před zahájením výběru dodavatele, že někdo zapomněl do projektové dokumentace zahrnout požadavek na investice do opravy souvisejících komunikací pro objízdné trasy. A bohužel se lidé ozvali – a kupodivu se nesmíří s informací, že „na to obec nemá peníze“.

Pokud se mýlím (a mýlil bych se rád), tak zaúkolujte dodavatele, aby zajistil sjízdnost objízdných komunikací a zajistil odpovídající dopravní značení, není přece nic snazšího!     

Zůstávám s pozdravem,

Vít Plichta.

Komentáře

odpověď

Dobrý den,
komunikace na Babu je komunikací účelovou. Je to pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Nemovitostmi se v tomto případě rozumí zejména rekreační objekty tzv. chaty.
Opravy této účelové komunikace provádí obec každým rokem v letních měsících. Na nový asfaltový povrch bohužel v současnosti obec peníze nemá, neboť za použití současných cen by se jednalo zhruba o částku 7 mil. Kč.

Oficiální objízdná trasa je stanovena z Dolních Jirčan na silnici II/603 dále přes Horní Jirčany, Hlubočinku na Mandavu a přes Sulice, Radlík do Psár. Tato objízdná trasa je odsouhlasena Policií ČR a řádně stanovena příslušným, silničním správním úřadem. Pro chatovou oblast Baba a obyvatele ulic Na Stráni a Akátová je objízdná trasa přes Akátovou a dále po lesní cestě do Horních Jirčan. Tento úsek je proznačen šipkami pro objízdnou trasu, DZ omezující rychlost na 30 km/h a upozornění na pohybující se děti ve vozovce. Další objízdnou trasou je úsek úvozové cesty Na Vápence, která byla také součástí stavby. Objízdné trasy byly opraveny asfaltovým recyklátem.

Ostatní trasy, po kterých jezdí občané Psár a Dolních Jirčan, nejsou oficiální trasy. Svými technickými parametry neodpovídají podmínkám pro vyznačení objízdné trasy. V případě vyznačení objízdné trasy po nevyhovujících komunikacích by docházelo k jízdě všech vozidel i těch, které nemusí do Psár zajíždět. Polní cesta Baba – Sulice byla stavbou upravena, ale stále je to obslužná komunikace pro louky a pole.

Navigace. Pro společnosti provozující informace řidičů o objízdných trasách, je rozhodující vydané rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o uzavírce a nařízené objízdné trase. Tato agenda se zasílá na centrální dispečink pro dopravní informace v Ostravě. Z databáze, kterou mají na dispečinku je přejímají společnosti spravující navigace a zanáší je do svých map. Jiné neoficiální objízdné trasy nejsou nikým registrovány.