Křižovatka Psárská-Pod Vápenkou

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Řeší se
Priorita požadavku: 
Kritická

Dobrý den, probíhají stavební a výkopové práce na křižovatce Psárská-Pod Vápenkou. Při těchto pracích nejsou zjevně dodržovány ČSN a další předpisy platné na území ČR. Situace je nepřípustná, jak z hlediska bezpečnosti silničního provozu, tak z hlediska bezpečnosti práce na staveništi. Prosím o prověření legálností prováděných prací. V případě, pokud nebude urychleně sjednána náprava, budu nucen obrátit se na příslušný odbor dopravy, příslušný stavební úřad a policii ČR. Děkuji předem za rychlou reakci.

Komentáře

Křižovatka Psárská-Pod Vápenkou

Dobrý den,
stavbu vodovodu a kanalizace jsme stále nepřevzali, zodpovídá za ni zhotovitel firma Imos Brno. O urychlené řešení problému jsme žádali okamžitě po vytvoření výkopu v tomto rozměru. Urgovali jsme to 4. 1., kdy byla slíbena náprava viz. odpověď stavbyvedoucího „ Pro jistotu ještě dnes doplníme další směrové značení z ulice pod Vápenkou do volného prostoru, tak aby všichni byli svádění do průjezdu“.
Po další urgenci z 5.1. přišla odpověď od stavbyvedoucího, cituji: Dělníky jsem poučil, aby nakládku prováděli do ulice Pod Vápenkou (za mě mohlo jít o moment, kdy nakládali výkopek pro odvoz). Vzhledem k pomalejšímu postupu prací na výkopech a značném množství síti vedoucích výkopem, bude propoj vodovodu připraven ke kontrole až na pátek cca 15 hod“.
Poprosíme vás o trpělivost. Dnes jsme znovu žádali o nápravu a o dodání pojezdového plechu pro větší bezpečnost. Další možností byla celková uzávěra, se kterou jsme nesouhlasili. V sobotu by mělo být, dle slov stavbyvedoucího, vše zasypáno.