Baba III příjezdová komunikace

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Rada
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Vysoká

Dobrý den, vzhledem k tomu, že nelze reagovat na komentář p. Hejzlara v mé stížnosti "Baba III příjezdová komunikace" ze dne 2.1.2020 posílám touto cestou pro něj odpověď. Na dotaz "který úsek je myšlen" je snazší říci které úseky nejsou ve špatném stavu v komunikaci Pod Strání (od "Rubínu" po Sulice) a to jsou: 1.) v roce 2006 kvalitně provedená oprava vozovky v lesním úseku (stoupání lesem po první odbočku doprava), která je skutečně již 13 let bez nutnosti oprav a "záplatování" 2.) v roce 2007 (Na Stráni, Pod Strání) opravená vozovka po "kanalizaci" a následně částečně až po "můstek" před nádrží - ale i zde je občasné "záplatování" prováděno. Ostatní část vozovky je neekonomicky stále "záplatována". Domnívám se, že by bylo lepší aby si p. Hojzar udělal chvilku času a já ho (bez jakéhokoliv komentáře) tou silnicí provezu a to proto, aby si sám udělal názor na kvalitu dotčené komunikace a nemusel být ovlivňován subjektivními stížnostmi. Na jeho žádost přikládám pár fotek ze záznamu mé kamery v autě ze dne 6.1.2020. S pozdravem Ing. František Vážný, Baba III, č.p. 499, tel 608030355

Výsledek šetření: 

Komunikace byla v minulém týdnu provizorně opravena. Nadále budeme sledovat její stav a v případě nutnosti ji opět opravíme.

Komentáře

Komunikace na Babu

Komunikace byla v minulém týdnu provizorně opravena, dále budeme sledovat její stav a v případě nutnosti cestu opět opravíme.

Pro zachování podstaty

Pro zachování podstaty stížnosti připojuji znění z 2.1.2020:
V lokalitě Baba III vlastním přes 20 let rekreační objekt, ke kterému když jsem ho pořizoval, byla asfaltová komunikace (Pod strání směr Sulice) ve velmi slušném stavu. V současnosti velmi špatný stav této příjezdové cesty značně snižuje prodejní hodnotu mojí a samozřejmě i všech ostatních nemovitosti v této lokalitě. Jsem si vědom limitovaných finančních možností obce, ale nezařazení "kvalitní" rekonstrukce komunikace alespoň výhledově (ale s konkrétním termínem) do plánu oprav z důvodů uváděných pí. Jaškovou z 12.12.2019 v odpovědi panu Janotovi - že se jedná o komunikaci bez dopravního významu pro 82 obyvatel Psár (5,91%) - považuji za trestuhodný a diskriminující postup, který bude asi nutné řešit právní cestou už jen z přihlédnutím k tomu, že některé rekonstruované komunikace třeba v Dolních Jirčanech vedou do oblasti s daleko menším počtem nemovitostí. Přesné číslo neznám, ale odhaduji, že nemovitostí v lokalitách Baba I, II a III je asi 300 (a cca 1/2 roku tam dojíždí minimálně 600 občanů t.j. 43 % obyvatel Psár). Všichni chataři platí z těchto nemovitosti daně a t.zn. mají určitá práva (i když nejsou občany Psár s trvalým pobytem). Doufám, že dojde k přehodnocení pohledu na tuto zdevastovanou komunikaci a její zařazení do plánu oprav obce.

S pozdravem, Ing. František Vážný, Baba III, č.p. 499