Psárský zpravodaj 5/2012

Říjen
 • Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry a Zastupitelstva obce Psáry
 • Informace z obce
  • Výzva majitelům nemovitostí
  • Co se v obci udělalo v měsících srpen a září
  • Výzva vlastníkům pozemků
  • Veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany
  • Volby do zastupitelstva Středočeského kraje konané dne 12. 10.–13. 10. 2012
  • Co bude dál s pobytovou loukou?
  • Postupná obnova obecní zeleně
  • Studie – koncepce využití rekreačního území Psáry – Štědřík
 • Úspěšná premiéra dolnojirčanského Pohádkového lesa
 • Svatováclavské posvícení
 • Havelské posvícení ve Psárech
 • Dobrodružná výprava za pokladom
 • Sociální komise
  • Fotosoutěž – Obec, jak ji neznáte
  • 2. vánoční trhy
  • Adventní trhy v Drážďanech
  • Pozvánka na 9. předvánoční setkání seniorů
 • CULBURB
  • Otevření „Stezky odvahy“
  • Představujeme vítězný projekt ankety „50.000,-“
  • Ideální satelit
  • Ideální satelit – dotazník o budoucnosti obce Psáry a Dolní Jirčany
 • Škola
  • Podzim v naší škole a školce
 • Hasičina s vůní podzimu
 • Sport
  • Úspěšný závod je za námi!
  • Fotbalové tabulky
 • Kultura
Přiložené soubory: