Prosinec 2011

Prosinec
 • Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry
 • Projednávání 5. změny územního plánu očima urbanisty
 • Průběh schvalování 5. změny územního plánu Psár a Dolních Jirčan
 • Názory zastupitelů k 5. změně ÚP
 • Mezinárodní projekt Culburb
 • Informace z obce
 • Projekt Tréninkem k sociální integraci
 • Sociální komise
 • Rozšířená nabídka pečovatelských služeb
 • Co Vás zajímá
 • Vyjádření ředitele Domova Laguna Psáry
 • Vánoční trhy
 • Vítání občánků
 • Škola v době předvánoční
 • Faráři v neděli neodpočívají
 • Kultura
 • Fotbalové tabulky
 • Železní hasiči z Dolních Jirčan
 • Skok turnaj v nohejbale
Přiložené soubory: