Územní opatření - stavební uzávěra - studny

Nahrazeno
Územní opatření č.
1/2007
stavební uzávěra - studny