Územní opatření - stavební uzávěra - studny

Územní opatření č.
1/2007
stavební uzávěra - studny