Organizační řád OÚ Psáry 2015

Nahrazuje/Upravuje: 
Organizační řád OÚ Psáry
Směrnice Obce Psáry
4/2015
Stručný popis: 

Organizační řád OÚ Psáry vč. pověření starosty, místostarostů a pracovníků úřadu

Předpis ke stažení: