Nařízení Obce Psáry o stavební uzávěře- stavby

Nařízení Obce Psáry
2/2007
o stavební uzávěře- stavby