Jaroslava Alferyová

Účetní
Agenda: 
  • Vedení účetní evidence a veškerých agend s ní souvisejících
  • Faktury - vydané i přijaté
  • Styk s peněžními ústavy
  • Zajištění účelného nakládání s majetkem obce
  • Výběr poplatků dle platných právních předpisů obce - VHP
  • Plnění úkolů zadaných zastupitestvem a radou obce
Telefon: 
241 940 454