Záhořanský potok

pramení v severní části obce, po délce jeho toku vede turistická stezka