Doplňování početních stavů Policie ČR

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové uchazeče. V rámci územního odboru Praha venkov-JIH disponuje volnými služebními místy na základních útvarech, kdy nově přijatí uchazeči mohou nastoupit službu policisty na šesti obvodních odděleních: Čestlice se sídlem v Nupakách, Hradištko pod Medníkem, Jesenice, Jílové u Prahy, Kamenice a Říčany nebo na dopravní inspektorát v Mnichovicích. Bližší informace k přijímacímu řízení: zde.

Předpoklady k přijetí do služebního poměru:
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který:

  • o přijetí písemně zažádá,
  • je starší 18 let,
  • je bezúhonný,
  • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
  • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • není členem politické strany nebo politického hnutí,
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které  vykonávají podnikatelskou činnost.

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Husova 256
254 01 Jílové u Prahy

nprap. Bc. Zdeněk Chalupa - 602 121 274
zdenek [dot] chalupaatpcr [dot] cz  pvj [dot] tiskatpcr [dot] cz

Přiložené soubory: