Smlouva o spolupráci mezi Obcí Psáry, Rodinným centrem Dolní Jirčany a Základní školou a Mateřskou školou Psáry

Číslo jednací: 
42/5-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a Rodinným centrem Dolní Jirčany o.s. Předmětem smlouvy je bezúplatný pronájem prostor pro provozování dětského klubu a příspěvek obce na provozní a mzdové náklady částkou 920,- Kč na dítě (celodenní režim) a 550,- Kč (polodenní režim) – děti starší 3 let a s trvalým pobytem v obci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 30. 8. 2016.

ll. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno